Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

07. Integreren van sport in het sociaal domein

07. Integreren van sport in het sociaal domein

In 2018 hebben voor de instandhouding van onze gemeentelijke sportvoorzieningen twee belangrijke zaken gespeeld. In samenspraak met SBC is een inkooptraject doorlopen voor de vervanging van de drie kunstgrasvelden op het Sportpark Schutterheide. De werkzaamheden voor de vervanging van de kunstgrasvelden zijn eind 2018 gestart en worden in de 1e helft van 2019 afgerond. Door loslatende wand en plafonddelen in sporthal De Landing is de sporthal enige tijd gesloten geweest. De wandplaten zijn voorzien van extra bevestigingsmateriaal. De plafondplaten zijn verwijderd en worden medio 2019 (zomervakantie) opnieuw bevestigd. Dan worden ook de andere geplande bouwkundige aanpassingen uitgevoerd, waaronder de verbetering van de toegankelijkheid. 

In 2018 zijn er twee sportactiviteiten opgezet  als vrijetijdsbesteding en dagbesteding  voor kwetsbare groepen voor wie het reguliere aanbod niet of minder geschikt is. In het Vestzaktheater is een sportactiviteit opgestart voor overwegend wat oudere  inwoners die niet of weinig hebben gesport en vrouwelijke statushouders kunnen in de beweegtuin in Breugel onder begeleiding sporten. 

De fittest Max Vitaal voor ouderen is door gebrek aan belangstelling in 2018 niet doorgegaan. In 2016 was de animo groot omdat cliënten persoonlijk zijn aangeschreven, met als gevolg een over-inschrijving. In 2018 is daarom gekozen voor een publicatie. Weinig ouderen hebben op deze publicatie gereageerd.