Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

07. Integriteitstoets kandidaat-wethouders

07. Integriteitstoets kandidaat-wethouders

In december 2016 besloot uw raad rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kandidaat-wethouders te verplichten mee te werken aan een integriteitstoets en een Verklaring Omtrent het Gedrag (screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) te laten inleveren. Voor genoemde toets diende de notitie "Werkwijze Integriteitstoets Kandidaat-Wethouders gemeente Son en Breugel" van mevrouw Gaby van den Biggelaar als uitgangspunt genomen te worden. Een en ander is in lijn met het in maart 2015 vastgestelde ''Beleidskader integriteit gemeente Son en Breugel''.

Vóór hun benoeming tot wethouder in de raadsvergadering van 28 juni 2018 is deze toets afgenomen bij Jan Boersma, John Frenken en Tom van den Nieuwenhuijzen. Ook leverden zij een VOG-verklaring in. Uit de toetsen en de VOG'en bleek dat er geen belemmeringen tegen benoeming waren.