Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

07. Onderhoud en beheer Sonse Heideloop

07. Onderhoud en beheer Sonse Heideloop

Vanaf 2012 loost Rendac op de Sonse Heideloop. Hierover is in 2017 veel overleg geweest met o.a. het Waterschap De Dommel en belangengroepen. De Sonse Heideloop langs het Dutmellapad (vanaf de Bestseweg) is over een afstand van 400 meter gesaneerd. De GGD heeft in 2018 opnieuw onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het water en de waterbodem. Hieruit blijkt dat de gemeten waardes binnen de normen vallen. Het waterschap voert de regie over deze kwestie.