Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

07. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

07. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

In de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing is de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor de multidisciplinaire coördinatie, opschaling en opleiding van de crisisteams. In dit kader wordt gewerkt aan een geactualiseerde visie op crisisbeheersing. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de planvorming, het opleiden en oefenen van de processen en teams Bevolkingszorg.

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur een geactualiseerde visie op crisisbeheersing vastgesteld. Son en Breugel participeert in de opleidingen en oefeningen die de Veiligheidsregio organiseert voor de multidisciplinaire teams en voor de regionaal georganiseerde processen Bevolkingszorg. Op gemeentelijk niveau worden zowel bestuurders als medewerkers opgeleid en beoefend voor hun taak en rol in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.