Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

07. Uitvoering geven aan recreatief en toeristisch beleid

07. Uitvoering geven aan recreatief en toeristisch beleid

In 2018 hebben we de laatste actiepunten uit het actieprogramma van het recreatief en toeristisch beleid “Recre-actief Son en Breugel” uitgevoerd. De opwaardering en uitbreiding van zowel het wandel-, fiets- als ATB- netwerk heeft bijgedragen aan de realisatie van een aantrekkelijke regionale recreatieve basisvoorziening. Het project is daarmee afgerond.