Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel

08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel

Vanuit zowel de Wmo, het jeugdbeleid, als het gezondheidsbeleid zetten wij in op de versterking van de eigen kracht en nulde lijn. Wij hebben daarbij 3 speerpunten benoemd: mantelzorg, dementie en eenzaamheid. We hebben een coördinator Veerkracht aangesteld die organisaties, vrijwilligers en inwoners ondersteunt en faciliteert bij initiatieven met betrekking tot deze speerpunten. 

De formatie voor het Steunpunt mantelzorg is in 2018 uitgebreid, waardoor er meer ruimte is om te signaleren en de casusverantwoordelijke bij te staan met expertise. Daarbij is ook de nieuwe functie mantelzorgmakelaar toegevoegd aan het aanbod vanuit het Steunpunt Mantelzorg.

Er zijn in 2018 twee mantelzorgwerkplaatsen georganiseerd. Doel is om met professionele lokale organisaties de mantelzorgondersteuning in de gemeente Son en Breugel naar een hoger plan te tillen.

Met de werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel zijn we een intentieovereenkomst aangegaan om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. De door Alzheimer Nederland aangedragen 7 aandachtspunten vormen daarbij de leidraad voor de ontwikkeling daarvan.

Het bezoek aan de Dementheek bleef achter bij de verwachting. De situering van “de kast” van de Dementheek speelt daarbij ook een rol. De werkgroep houdt nog vast aan de locatie en de opzet. 

Op 21 september is in het kader van Wereld Alzheimerdag een inloopmiddag en informatiemarkt georganiseerd door de Werkgroep in samenspraak met de stichting 2109 en de Bibliotheek Dommelvallei. Ook heeft in die periode de werkgroep een overzicht gemaakt van activiteiten voor mensen met beginnende dementie met of zonder hun mantelzorger (Met dementie de week door).

In het najaar van 2017 hebben we samen met het veld een plan van aanpak Eenzaamheidsbestrijding opgesteld. De concrete acties die voortkwamen uit dit plan van aanpak werden geïntegreerd met de bestaande ontmoetingsactiviteiten, zodat er een totaal aanbod was om onze eenzame inwoners binnenboord te houden en eenzaamheid te bestrijden.

De Vervoersdienst AutoMaatje is uitermate succesvol. In 2018 zijn er total 3223 ritten geweest voor  gemiddeld maandelijks 68 verschillende cliënten. De ritten zijn verzorgd door 67 verschillende vrijwilligers. Hiermee is ons AutoMaatje volgen de ANWB het meest succesvolle AutoMaatje project voor een gemeente met een dergelijke omvang.  Dit is voor veel opstartende projecten dan ook de reden voor een werkbezoek. In tegenstelling tot de verwachting dat door AutoMaatje het gebruik van  het CVV/Deeltaxi zou afnemen, is het gebruik het afgelopen jaar juist toegenomen. 

 

Indicator

2016

2017

2018

     

Inwoners die af en toe iets voor de buren doen

81%

81%

 

     

Inwoners die sociaal uitgesloten zijn

2%

2%

 

     

Inwoners met een beperkte sociale participatie

3%

5%

 

     

Inwoners die mantelzorg ontvangen (19-64 jaar)

4%

2%

 

     

Inwoners die mantelzorg ontvangen (65+)

13%

8%

 

     

Inwoners die mantelzorg geven (19-64 jaar)

13%

18%

 

     

Inwoners die mantelzorg geven (65+)

13%

21%

 

     

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen.