Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen

08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen

Het gaat om het op gang brengen van een bewustwordingsproces. Inmiddels is een activiteit Wandelfit vanuit de LEVgroep opgestart.