Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

09. Aanpak signalen en fenomenen ondermijnende criminaliteit

09. Aanpak signalen en fenomenen ondermijnende criminaliteit

Het informatieknooppunt (medewerkers gemeente, CMD en DDV met een publieke functie) hebben 4x per jaar structureel overleg. Het informatieknooppunt is een netwerk, dat de doorsnee organisatie vertegenwoordigt en waar alle informatie bij elkaar komt. Er is nadere training gegeven in het kader van ondermijning, zoals weerbaarheid en mensenhandel.

Informeel en doorlopend worden signalen gedeeld, die kunnen duiden op ondermijning, en nader onderzocht. De signalen zijn lokaal onderzocht en waar nodig opgepakt. Het heeft niet geleid tot een casus die onder het RIEC-convenant is aangepakt. Het RIEC is een expertise centrum en een convenant faciliteert het delen van informatie.
De nieuwe beleidsregel Bibob (integriteitsonderzoek) is voor Drank- en Horecawet, Wabo, milieu, aanbestedingen, vastgoed, subsidies, APV en evenementen vastgesteld. Alle betrokken medewerkers hebben hiervoor een training gehad. 
Er zijn 2 Bibob onderzoeken positief afgerond voor de Drank- en Horecawet. 1 aanvraag in het kader van aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager niet doorgezet.