Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

09. Bestuurlijke Toekomst: vervolg

09. Bestuurlijke Toekomst: vervolg

De gemeenteraad heeft een visie op zijn eigen bestuurlijke toekomst geformuleerd. De kern van deze visie komt op het volgende neer:

  1. Intensiveren van de samenwerking binnen Dommelvallei.
  2. Intensiveren van de samenwerking binnen het stedelijk gebied.
  3. Visie op bestuurlijke vorm.

 

In een eerder stadium is er een tijdsschema aan de verschillende stappen gehangen. Voor de eerste stap werd 2 jaar tijd ingeruimd, voor de tweede stap ook en na 4 jaar zou de visie op de bestuurlijke toekomst opnieuw worden bekeken. Door de ontwikkelingen rond de bestuurlijke toekomst in Nuenen is dit echter in een stroomversnelling geraakt. Zowel de samenwerking binnen de Dommelvallei alsook de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn hiervan afhankelijk.

 

In november 2017 heeft de gemeenteraad bovengenoemde visie herbevestigd. In 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie een herindelingsontwerp voor de gemeente Eindhoven en de gemeente Nuenen c.a. vastgesteld. Hierop is onder meer door Son en Breugel een zienswijze ingediend. Het herindelingsontwerp is vervolgens samen met de zienswijzen en een antwoord daarop aan Provinciale Staten voorgelegd. Het voorstel is vervolgens van de agenda gehaald tot er meer duidelijk is over nieuwe landelijke regels met betrekking tot herindelingen. Pas in 2019 hebben Provinciale Staten besloten het herindelingsadvies tot het samenvoegen van de gemeenten Nuenen en Eindhoven te verwerpen. Daarmee is de herindeling tussen Nuenen en Eindhoven van de baan.