Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

10. Mensen zijn sociaal actief

10. Mensen zijn sociaal actief

Son en Breugel kent een rijk vrijwilligersleven, waar veel van onze inwoners actief zijn. Ook in 2018 hebben we subsidiemiddelen ingezet om vrijwilligersorganisaties te subsidiëren. Dit heeft bijgedragen aan de continuering en het stimuleren van vrijwilligersorganisaties.

Vaak gaat dat zonder inhoudelijke tussenkomst van de gemeente en draagt dit bij aan onze voorzieningen in de nulde lijn. Daar waar nodig en gewenst bieden wij (tijdelijke) ondersteuning door cursussen, subsidies en begeleiding. Soms nemen we ook het initiatief, bijvoorbeeld met de werkgroepen Wonen, Werken en Welzijn: “De Doorpakkers”.

De werkgroep Wonen Doorpakken is in 2018 doorontwikkeld tot een eigenstandige stichting. In samenspraak met de gemeente en 'thuis is in 2018 het 2e wooninitiatief voor Beschermd Wonen  aan de Molenstraat opgeleverd. Daarmee komt het aantal plekken voor Beschermd Wonen op 19. Door de aankondiging van centrumgemeente Eindhoven om budgetplafonds en reële (lagere) tarieven in te voeren voor zorgaanbieders van beschermd wonen, is er onder de cliënten en hun ouders/verzorgers en de Stichting Doorpakken Wonen de nodige onrust ontstaan. Eindhoven is daar als centrumgemeente op aangesproken. Eindhoven garandeert dat er op individuele basis adequate zorg wordt verleend, maar is niet voornemens haar beleid aan te passen om projecten zoals in Son en Breugel aan de Heistraat en Molenstraat te financieren. 

De werkgroep Welzijn is in 2018 wat minder actief geweest. Deze werkgroep beraadt zich op een doorstart. De werkgroep Werken heeft de koers gewijzigd en mikt op een bredere doelgroep van werkzoekenden. Het heeft daarvoor enkele coachcafés georganiseerd in 2018. Het Knooppunt Jongeren is opgeheven.

 

Indicator

2016

2017

2018

     

Inwoners verrichten vrijwilligerswerk (19-64 jr)

32%

29%

 

     

Inwoners verrichten vrijwilligerswerk (65+)

32%

36%

 

     

Inwoners zijn lid van een (sport) vereniging of club (19-64 jaar)

58%

59%

 

     

Inwoners zijn lid van een (sport) vereniging of club (65+)

69%

74%

 

     

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen.