Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

10. Uitvoering geven aan de uitvoeringsprogramma’s die verbonden zijn aan centrumvisie Son, de centrumvisie Breugel en de Dommelvisie

10. Uitvoering geven aan de uitvoeringsprogramma’s die verbonden zijn aan centrumvisie Son, de centrumvisie Breugel en de Dommelvisie

In 2018 zijn we gestart met de onderzoeken naar de bouwkundige staat en het mogelijke gebruik van het voormalige kerkgebouw als multifunctionele accommodatie.

In 2018 zijn we opnieuw gestart met de visievorming voor Breugel Bruist!

De follow up van de Dommelvisie is deels gegeven op het terrein van recreatie en toerisme (zie aldaar) en wordt ook deels betrokken bij de ontwikkeling van het natuurnetwerk (programma 6). Op 31 januari 2018 is de intentieovereenkomst getekend door de deelnemende gemeenten en terrein beherende organisaties. Een ambtelijke projectgroep is ingesteld om verder invulling te geven aan het plan van aanpak. Daaruit volgen projecten op basis waarvan financiering gevraagd wordt. Het plan van aanpak is geconcretiseerd wat betreft aankoopstrategie, subsidiemogelijkheden en werkwijze rond inrichting en beheer. Er loopt één aankoop door de gemeente naar aanleiding van door derden aangeboden gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant.