Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering

10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering

Er zijn in 2018 geen verenigingsondersteunende activiteiten georganiseerd. In samenspraak met NOC-NSF en Sportservice Noord Brabant gaan we daar begin 2019 wel in voorzien. 

Verbeteren zwemvaardigheid
In 2018 hebben we 104 subsidies aan ouders/verzorgers verstrekt voor de verbetering van de zwemvaardigheid. 

Exploitatiebijdrage zwembad Thermae Son
Conform de raadsbesluitvorming in 2017 hebben we in 2018 een exploitatiebijdrage verstrekt. Daarbij is voorzien in een aantal kritische prestatie-indicatoren op basis waarvan wordt bekeken of ook na 2018 een bijdrage aan de orde is. In de raadsvergadering van 10 januari 2019 is een besluit genomen over continuering van de bijdrage.