Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

11. Actualiseren Reglement van orde voor de raad.

11. Actualiseren Reglement van orde voor de raad.

Ons huidige Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad is in 2007 vastgesteld.

Planning was uw raad in 2018 een voorstel tot actualisatie van deze verordening voor te leggen, waarbij als uitgangspunt het medio 2016 ontvangen modelreglement van de VNG genomen zou worden.

In overleg met de commissie algemene zaken op 28 november 2018 is echter besloten de actualisatie voorlopig aan te houden, in afwachting van de afronding van de werkzaamheden van de raadswerkgroep bestuursstijl. Wellicht leiden de adviezen van die werkgroep namelijk tot verdere aanpassingen van de verordening.