Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

11. Cultuurhistorisch beleidsplan en waardenkaart 2e fase

11. Cultuurhistorisch beleidsplan en waardenkaart 2e fase

Ter uitvoering van wettelijke verplichtingen (voortvloeiend uit het Verdrag van Malta) om cultuurhistorische waarden in gemeentelijk beleid en alle bestemmingsplannen te verankeren, hebben we in 2018 verder gewerkt aan het beleidsplan "Cultureel Erfgoed (2019-2030) gemeente Son en Breugel". Voor de wettelijk verplichte vertaling van het cultureel erfgoed naar alle bestemmingsplannen is tevens een ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding. In de 1e helft van 2019 zullen deze concepten worden afgerond en bruikbaar zijn voor het externe overleg.