Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

11. Implementatie Omgevingswet en uitvoering geven aan het "Implementatieplan Omgevingswet Son en Breugel"

11. Implementatie Omgevingswet en uitvoering geven aan het "Implementatieplan Omgevingswet Son en Breugel"

Medio 2018 zijn we opnieuw gestart met de voorbereidingen van het Implementatieproces Omgevingswet. We hebben er voor gekozen om voor twee onderdelen externe expertise in de vorm van organisaties in te huren. Enerzijds ondersteuning voor het onderdeel 'Programmamanagement'. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de totale programmering en vormgeving van de werkzaamheden, dienstverlening, netwerkbeheer, participatie, cultuuraanpassing, werken aan een andere houding en gedrag, organisatieaspect en werkprocessen vanuit en gericht op de intenties en bedoelingen van de Omgevingswet. Anderzijds ondersteuning voor het onderdeel 'ondersteuning omgevingsvisie / omgevingsplan'. Hier vindt de inhoudelijke vormgeving van de wettelijk verplichte documenten als de omgevingsvisie, uitvoeringsprogramma's en het uiteindelijke omgevingsplan plaats.  

Alle activiteiten worden gecoördineerd binnen het Programmateam Omgevingswet (bestaande uit één vertegenwoordiger van de onderdelen 'Programmamanagement' resp. 'omgevingsvisie/omgevingsplan', de verantwoordelijk wethouder en de intern projectcoördinator Omgevingswet). 

Het inkoopproces is eind 2018 gestart. Gunning vindt plaats begin 2019.