Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

12. Bezien wenselijkheid aanpassen Verordening op het burgerinitiatief.

12. Bezien wenselijkheid aanpassen Verordening op het burgerinitiatief.

In het presidium is stilgestaan bij de Verordening op het burgerinitiatief, meer in het bijzonder bij de reikwijdte van de bepaling dat een burgerinitiatief ongeldig is als het inhoudt "een voorstel tot het nemen van een besluit over een zaak waarover korter dan 12 maanden voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen."

Afgesproken werd dat nader bezien zou worden of de tekst en toelichting beter op elkaar afgestemd konden worden. 

In de raadsvergadering van 20 september 2018 werd besloten de tekst van art. 4 van de Verordening en de toelichting daarbij te wijzigen, waardoor duidelijker wordt wanneer wel en wanneer geen burgerinitiatiefvoorstel kan worden ingediend.