Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

12. Burger wordt steeds meer regisseur van zijn eigen leven

12. Burger wordt steeds meer regisseur van zijn eigen leven

We initiëren, stimuleren en faciliteren meer (structurele) en andere vormen van samenwerking met inwoners bij de aanpak van veiligheidsproblemen.

We betrekken inwoners bij veiligheid en leefbaarheid via bijvoorbeeld wijk- en buurtpanels, buurtschouwen, gezamenlijke onderhoudsprojecten, buurtpreventie, brandveilig leven, Burgernet. We breiden het gebruik van Whatsapp verder uit en brengen initiatieven bij elkaar via "Son en Breugel Verbindt". We gaan op zoek naar nieuwe vormen van burgerparticipatie en maken gebruik van good practices.
Uitgangspunt is dat het initiatief moet uitgaan van de inwoners zelf en dat vanuit die inwoners draagvlak, draagkracht en continuïteit ontstaat. De gemeente stimuleert en faciliteert. De inwoner wordt onderdeel van de netwerken die bestaan uit bedrijven, organisaties en overheid. Partners van het maatschappelijk werkveld zijn onze ambassadeurs.