Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

13. Samenstellen overdrachtsdossiers en opstellen inwerkprogramma

13. Samenstellen overdrachtsdossiers en opstellen inwerkprogramma

In maart 2018 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Uitvloeisel daarvan was een nieuw samengestelde raad en college. Met het oog op de continuïteit in de besluitvorming is gezorgd voor overdrachtsdossiers en een inwerkprogramma, inclusief aandacht voor de regionale samenwerking.