Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

13. Selecteren en documenteren archeologisch vondstmateriaal

13. Selecteren en documenteren archeologisch vondstmateriaal

In 2009 is het Archeologiebeleid voor Son en Breugel vastgesteld. Dit beleid is vertaald in alle ruimtelijke plannen en wordt ook opgenomen in het cultuurhistorisch beleidsplan en waardenkaart 2e fase (zie ook punt 11). Daarnaast is het van belang dat cultuurhistorisch erfgoed breed, dus ook archeologie, voor de gemeenschap Son en Breugel veilig wordt gesteld, wordt ontsloten en kenbaar wordt gemaakt aan een breed publiek.
Naast een aantal kleinschalige projecten die vanuit het beleidsplan recreatie en toerisme worden vormgegeven, is er in 2018 voor het archeologisch vondstmateriaal in Son en Breugel een werkgroep archeologie aan de slag gegaan met het invullen van het databestand 'GeoWiki'. Daarnaast is het veilig stellen (conservering) in gang gezet van de uitgegraven 'boomstamput', zodat tentoonstelling mogelijk wordt.