Subsidieoverzicht

Organisatie: Begroting 2019 Verlening 2019 Motivatie:
Professionele organisaties
LEVgroep basis € 432.371,00 € 432.371,00
LEVgroep Veerkracht € 60.600,00 € 60.600,00
LEVgroep Vluchtelingenwerk € 112.846,00 € 95.846,00 overige begrotte middelen zijn besteedt aan/bij de afdeling werk en inkomen.
Lumens € 275.587,00 € 286.455,00 Er is aanvullend subsdie verleend voor het verschuiven van een dienstverband. Dit was eerst belegd bij de gemeente Son en Breugel, deze functie is vanaf november 2019 belegd bij Lumens. Budget hiervoor is doorgeschoven, dus binnen de beschikbare middelen.
Bibliotheek Dommeldal € 325.058,93 € 325.058,93
Zuidzorg € 302.692,00 € 302.692,00
Stichting Vestzaktheater € 139.711,00 € 139.711,00 Binnen budget inclusief structurele extra bijdrage van 25.000 euro.
MEE € 178.880,75 € 178.880,75
GGZE € 68.816,30 € 68.816,30 Inclusief indicatievrije inloop ter hoogte van 15.377,31 euro.
Stichting Leergeld € 54.432,00 € 54.432,00
Slachtofferhulp € 4.689,00 € 4.689,00
Vrijwilligersorganisaties
JEUGD- EN JONGERENWERK
Stichting Kinderactiviteiten Son en Breugel € - € 3.124,00 Budgetaanvraag is meegenomen en toegekend in de 1e berap van 2019. Subsidieaanvraag was te laat binnen.
Breughelse Rommeldag € 872,00 € 872,00
Sint Nicolaascomité € 2.725,63 € 2.725,63
Stichting Scouting Dutmella € 18.264,12 € 19.929,00 Er is meer verleend dan begroot in verband met een hogere WOZ waarde. Er moest uitgegaan worden van een proefberekening, de eerstvolgende WOZ waarde op basis waarvan de subsidie berekend is was nog niet vastgesteld op het moment van verlenen.
Stichting Mgr. Bekkersgroep € 10.491,40 € 10.491,40
Jongerencentrum Oase € 14.158,85 € 14.158,85
Stichting Jongerenraad € 1.357,00 € 1.357,00
Stichting MeeDoen S&B € 3.174,68 € 3.174,68
SPORT
Hockeyclub HTC Son € 4.430,76 € 4.430,76
Tennisvereniging HTC Son 2000 € 3.278,84 € 3.278,84
R.K. Voetbalvereniging S.B.C. € 46.736,14 € 46.736,14
Dameskorfbalvereniging de Corridor € 4.074,32 € 4.074,32
Tennisvereniging Pieter Brueghel € 3.192,04 € 3.192,04
Tennisvereniging Son en Breugel € 3.515,56 € 3.515,56
Handbalvereniging Apollo € 7.388,30 € 7.388,30
Hooidonkse Kano Vereniging € 2.202,36 € 2.202,36
Show- en Dansvereniging Avanti € 1.110,08 € 1.110,08
Badmintonclub Scarabee € 1.642,00 € 1.642,00
Volleybalclub Pieter Breugel € 2.278,00 € 2.278,00
Boksvereniging Xhofleer € 6.235,14 € 6.235,14
Schaakvereniging Son en Breugel € 1.248,84 € 1.248,84
Dommelsoppers (Oase) € 3.076,48 € 3.076,48
Sport for Health € 1.896,40 € 1.896,40
SOCIAAL-CULTURELE CENTRA
Vereniging Boerderij Breugel plus Jeu de boulesbaan € 101.457,65 € 101.457,65
St. Gemeenschapsvoorziening De Gentiaan (Braecklant) € 24.960,62 € 24.960,62
MUZIEK, DANS EN TONEELVERENIGINGEN
Stichting Pro Honore et Virtute € 10.795,62 € 10.795,62
Gemengde Zangvereniging Een van Zin € 870,00 € 870,00
Theaterkoor Sincère € 870,00 € 870,00
Sons Kamerkoor € 870,00 € 870,00
Son's Musical en Operettekoor € 870,00 € 870,00
Smartlappenkoor Rawazzi € 300,00 € 300,00
Toneelvereniging Vestzakkomedie € 870,00 € 870,00
Toneelgroep Maan € 1.841,32 € 1.841,32
VOLKSFEESTEN EN CULTURELE EVENEMENTEN
Stichting Orgelkring Vollenbregt Orgel Breugel € 570,00 € 570,00
Sonse Poëziegroep DichtBij € 300,00 € 300,00
Stichting Oranjeviering Son en Breugel € 7.797,28 € 7.797,28
Stichting Breugels Festijn € 3.895,07 € 3.895,07
Stichting Sixties Seventies (Tower Festival) € 2.500,00 € 2.500,00
Stichting Giggut!? Events € 2.000,00 € 2.000,00
Beheer- en activiteitencommissie Kiosk € 4.100,00 € 4.100,00
OUDERENVERENIGINGEN
Philips Ver. Van Gepensioneerden, Afd. Son € 3.148,63 € 3.148,63
Kath. Bond van Ouderen, afd. Breugel € 1.124,84 € 1.124,84
Kath. Bond van Ouderen, afd. Son € 1.180,16 € 1.180,16
ZORG- EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
EHBO-vereniging Son en Breugel € 500,04 € 500,04
St. Vrijwillige Thuiszorg Best Oirschot Son en Breugel € 2.177,89 € 2.177,89
Stichting Voedselbank Best e.o. € 4.664,40 € 4.664,40
Zonnebloem, afd. Son en Breugel € 872,00 € 872,00
Buurtbusvereniging Nuenen - Best € 872,00 € 872,00
Stichting Bijna Thuis Huis € 872,00 € 872,00
Adviesraad Wmo € 7.970,04 € 7.970,04
Stichting HartSave € 872,00 € 872,00
Stichting Seniorenraad (secretariaat) € 1.376,00 € 1.376,00
Stichting Seniorenraad (projecten) € 4.984,00 € 4.984,00
Alzheimer Café Best - Oirschot - Son en Breugel € 1.730,00 € 1.730,00
Stichting C G Platform Son en Breugel € 1.376,00 € 1.376,00
Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers € 1.376,00 € 1.376,00
Stichting Carrousel € 18.707,00 € 18.707,00
Vereniging Happiness € 872,00 € 872,00
Stichting 2109 € 872,00 € 872,00
Stichting Doorpakken Wonen € 872,00 € 872,00
Stichting Differend Bewegen € 872,00 € 872,00
SOCIAAL-CULTUREEL EN EDUCATIEF
Buurtvereniging Gehurterbij € 300,00 € 300,00
Kath. Vrouwenbeweging Son en Breugel € 300,00 € 300,00
Vrouw Aktief € 300,00 € 300,00
Vereniging Vrouwencontact Son en Breugel € 300,00 € 300,00
Vrouwenvereniging Scala Breugel € 300,00 € 300,00
IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie € 9.717,11 € 9.717,11
Stichting HOi-Huis € 6.000,00 € 6.000,00
Heemkundekring Son en Breugel € 1.876,00 € 1.876,00
Stichting Vrienden van de Beiaard € 4.104,67 € 4.104,67
Radio Son en Breugel € 8.668,10 € 8.668,10
Eenmalige subsidies
Budget eenmalige subsidies maatschappeijk welzijn € 15.000,00 € 15.708,00